Achyuta Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Achyutashtakam Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Adbhuta Anjaneya Stavarajah Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Aditya Dwadasha Nama Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Aditya Hrudayam Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel Audio
Akaradyashtottara Shatanama Stotram (From Mahabharata Vishnusahasranama) Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Amma Shri Karunamayi Chaturvimshati Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Amma Shri Karunamayi Patitapavani Shri Vijayeshwari Shodashi Stavam Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Amma Shri Karunamayi Sankataharini Shri Vijayeshwari Ashtakam Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Amma Shri Karunamayi Shri Lakshmi Pancha Pushpanjali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Amma Shri Karunamayi Shri Vijayeshwari Charana Pancharatnamulu Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Amruta Sanjivana Dhanvantari Stotram (Shri Sudarshana Samhita) Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Angaraka Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Anjaneya (Hanuman) Stotra 1 Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Anjaneya (Hanuman) Stotra 2 Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Annapurna Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Ardhanareeshvara Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Ardhanareeshwara Ashtottara Shatanama Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Argala Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Arunaprashna Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Ashirvada Mantram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Ashtadasha Shakti Peetha Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Ashtalakshmi Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Ashugaruda (Ashutarkshya) Kavacha Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Ashwata Vriksha Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Ashwini Devata Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Ayyappa (Hariharaputra) Sahasranama Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Ayyappa (Hariharaputra) Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Ayyappa (Mala) Mudra Dharana Mantra Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Bala Kavacham Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Bala Mukunda Ashtakam Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Bala Sahasranama Stotram (Vamakeshwara Tantra) Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Bala Tripurasundari Khadgamala Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Bala Tripurasundari Nama Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Balabhadra (Balarama) Sahasranama Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Bhaja Govindam -Shankaracharya Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Bhakta Manoratha Siddhipradam Ganesha Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Bhaskara Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Bhavani Ashtakam Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Bhawani Sahasranama Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Bhuvaneshvari Ashtakam (Rudrayamala Tantra) Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Bhuvaneshvari Kavacham Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Bhuvaneshwari Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Bhuwaneshwari Mantragarbha Sahasranama Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Bilvashtakam Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Brahmanda Pavana Shri Krishna Kavacha Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Bruhaspati Stotra Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Budha Kavacham Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Budha Pancha Vimshati Nama Stotram Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Chandra Kavacham Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel